Kapcsolódó anyagok: Cégátírás
en
Sokan aggodalmaskodnak az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) - gazdasági társaságokat érintő - új rendelkezései kapcsán, én azonban nem látom annyira tragikusnak a helyzetet. 
A változás eltérően fogja érinti a már működő és másként a most létesítendő cégeket.
A működő Kft.-k soron következő társasági szerződés-módosításukkal egyidejűleg - legkésőbb 2017. március 15-ig - kötelesek törzstőkéjüket hárommillió forintra megemelni, illetve ha nem kívánnak tőkét emelni, átalakulni. A cégeknek lehetőségük lesz azonban nem vagyoni hozzájárulást szolgáltatni, tehát tárgyi eszközt (autó, laptop, ingatlan stb.) bevinni a társaságba.
A Ptké-módosítás szerint legkésőbb 2017. március 15-ig kell dönteni a tőkeemelésről, tehát a tőkeemelésről szóló döntésig a 3 milliós jegyzett tőke alatti, tőkeemelésről még nem határozott kft-nek a nem kell átállnia az új Ptk.-ra. Az új Ptk. szerinti továbbműködésről a kötelező tőkeemelésről szóló döntéssel egyidejűleg kell dönteni. A min. 3 milliós jegyzett tőkével rendelkezők létesítő okiratát kell 2016. március 15-ig módosítani. 
 A már működő Kft.-k előtt két feladat áll:
• A legfontosabb, hogy tavaszig úgy találjanak ki (és vezessenek végig) minden változást a cégben (székhely, telephely, új tulajdonos, ügyvezetői mandátum-hosszabbítás stb.) a tulajdonosok, hogy egy füst alatt az új ptk.- harmonizációval megtörténhessen. Ellenkező esetben a változás-bejegyzés 18.000.- ft-os költségét ugyan a harmonizáción felüli adatváltozás esetkörén kívül egyébként is le kell róni,  ám az ügyvédi munkadíjat újra meg kell fizetni. /
• Ha pedig elkerülhetetlen a változás-bejegyzés, nem vagyoni hozzájárulással pótolják ki a törzstőke összegét hárommillió forintra. Az apportálás során figyelemmel kell lenni az apport értékének valós érték-megjelölésére, ti. ez az érték biztosítja a hitelezők irányában a fedezetet. Az apport valós értékéért a tagok egyetemleges felelősséggel tartoznak (Új Ptk. HARMADIK RÉSZ X. Cím, XVI. Fejezet 3:99. § (2) bekezdés).

 

Kapcsolat


Név:*
E-mail:*
Üzenet:

Elérhetőség