Bemutatkozás

Külföldi ítélet magyarországi elismertetése

BLOG

 

Az élet számos területén kerülhetünk olyan helyzetbe külföldön, (pl. szerződéskötés, baleset, munkaviszony-létesítés, gyermekszületés, házasságkötés stb. kapcsán) hogy külföldi (polgári) bíróság döntésének leszünk kénytelenek alávetni magunkat.

A döntést követően - annak számos kihatására tekintettel - magyar bíróságok és hatóságok is érintettek lesznek a külföldi ítéletben, illetve annak végrehajtásában. (pl. kártérítési felelősség, munkaviszony fennállta, apaság megállapítása, házasság érvényessége stb. alapján)

A külföldi peres eljárást, ítéletet követően – illetve arra alapozottan indult egyéb perben (pl.: apaság megállapítása - gyermektartás) - a magyar félben megfogalmazódhat, hogy érvényt szerezzen itthon is a külföldön már megállapított jogos igényének, vagy akár arra is juthat, hogy szemben a külföldi ítélettel - a saját joga és bírósága kedvezőbb döntést hozhatott volna rá nézve.

Ilyen esetben merülhet fel a külföldi ítélet magyarországi elismertetésének kérdése, azaz a magyar hatóságok kifejezett megkeresése (kérelem előterjesztése), hogy a külföldi ítélet magyarországi alkalmazhatóságát és végrehajthatóságát állapítsák meg.

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (20 éve nem készül már ilyen típusú jogszabály…) szabályozza a fenti kérdéskört, amely elnevezéséből fakadóan polgári jogi jogviszonyokra alkalmazandó.
 
Az első eldöntendő dolog egy külföldi ítélet kapcsán, hogy van-e közösségi jogszabály (EU) a határozatok kölcsönös elismerésére nézve (ha EU tag a másik ország). Amennyiben van, úgy annak szabályai irányadók az elismerés kérdésében. Amennyiben nincsen: fenn áll-e nemzetközi szerződés. Ez utóbbi hiányában: van-e viszonosság a két ország között. Viszonosság: kölcsönös jogsegély, azaz a másik állam bíróságától érkező megkeresés (pl. az ítélet végrehajtása iránt) kölcsönös teljesítése.

A fenti nemzetközi szerződések és gyakorlat mellett érvényesülnek a következő kisegítő rendelkezések:

Nem ismerhető el olyan ítélet, amelyre nézve magyar bíróságnak kizárólagos joghatósága van (kivéve a házassági bontást, ha az elismerését a magyar állampolgár volt házastárs kéri). El kell ismerni viszont az olyan ítéletet ahol a magyar bíróság joghatósága eleve kizárt.

El kell ismerni továbbá az olyan ítéletet is: 1. amelyet olyan bíróság hozott, amely a magyar joghatósági szabályok szerint is eljárhatott volna, 2. amely jogerős, 3. amely vonatkozásában a viszonosság fennáll (az ítéletet meghozó ország és Magyarország között). A viszonosság kérdésében az igazságügyi és rendészeti miniszter ad ki az adott bíróságra kötelező nyilatkozatot.

Kizárólag a fent említett 3 feltétel együttes fennállta vezethet a külföldi ítélet elismerésére amennyiben az alábbi 5 feltétel is adott volt az ítélet hozatala kapcsán, illetve az ügy elbírálása során:

1. az  elismerés nem ütközik a magyar közrendbe, 2. az ítélettel érintett személy részt vehetett az eljárásban, 3. az ítéletet olyan eljárásban hozták meg, amely a magyar eljárási jog alapvető elveit súlyosan nem sértette, 4. ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt azonos felek között magyar bíróság előtt pert még nem indítottak, 5. ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog tárgyában magyar bíróság azonos felek között korábban jogerős ítéletet még nem hozott. (ez utóbbi két eset: a folyamatban lévő magyarországi per, illetve az adott ügyben korábban meghozott magyarországi ítélet hiányát jelenti).

A fenti feltételek megléte megítélésében az a bíróság dönt, amelyiknek az eljárása során az elismerés kérdése felmerült. A külföldi ítéletet a hazai per során – a polgári perrendtartás szabályai szerint – hiteles fordításban kell előterjesztenie az ítélet elismerését kérő félnek.

A viszonosság fennállta két ügycsoportban nem feltétel: 1. a személyi állapotot (pl. származás, kihatással pl. a gyermektartásra, öröklésre) érintő külföldi ítélet esetében, 2. külföldi vagyonjogi határozat esetében, ha külföldi bíróság joghatósága a felek kikötésén alapult. Ez utóbbi esetben a felek kikötése - az eljáró bíróság meghatározására irányuló egyezségük -, csak akkor eredményezheti viszonosság hiányában is az elismerést, ha a megállapodásuk írásos, vagy egyébként megfelelt a felek üzleti szokásának.

Érvénytelen a felek - eljáró bíróság és jog meghatározására irányuló – egyezsége, amennyiben az a fogyasztási szerződés vonatkozásában a fogyasztói, illetve a munkaszerződés vonatkozásában munkavállalói jogok érvényesítésének korlátozására vezetne. (kedvezőtlenebb helyzetbe hozná a megállapodás a fogyasztót/munkavállalót a kinti /megállapodásban foglalt / jog szerint, mint itthon volna.) Ilyenkor tehát megállapodás esetében is csak akkor ismerhető el a külföldi ítélet, ha a(z egyébként érvénytelen kikötést, a két ország közti) viszonosság alátámasztja.

Dr. Tokár Tamás
ügyvéd

Itt is is találhat még Önt is érintő érdekes olvasnivalót: http://jogpont.blog.hu/

Nyomtatás E-mail

  • Cím:Thököly út 58-60.,
    Budapest
    1146
  • Telefon: +36 70 632 85 52 - Mobil
    +36 1 343 44 36 - Iroda